Verdensledende på Bryne

Når vi snakker om høyteknologisk utvikling, stiller ABB seg langt fram i køen. Med over 130 års innovasjonshistorie, har ABB i dag fullt fokus på industriell digitalisering. Steinar Riveland i ABB Robotics forteller at fremtidens arbeidstakere er forventet å måtte kunne mye om digitalisering og tilkoblede tjenester.

ABB er en global teknologileder innen kraftnett, elektrifiseringsprodukter, industriell automatisering, roboter og drivsystemer. De har to klare mål: Overføring av strøm fra kraftverk til strømuttak, og automatisering av industrien fra naturressurser til ferdige produkter.

– IoT (Internet of Things) er et buzz-ord for hele industrien, men kanskje enda mer for roboter, automasjon og elektronikk. ABB har et program som heter ABB Ability ™ som definerer hvordan ABB skal drive digitalisering og IoT innenfor våre businessområder, sier Riveland.

Steinar Riveland arbeider med salgsprosjekter og hvordan ABB- lakkeringsroboter blir benyttet inn i leveranser til kunder.

ABB Ability ™ kan beskrives som en plattform for å få kunder til å vite mer, gjøre mer, forbedre – innenfor produkter, systemer, løsninger og service.

FREMTIDENS ARBEIDSTAKERE

Fremtidens arbeidstakere er forventet til å måtte kunne mye om digitalisering og tilkoblede service. Men ABB tenker ikke kun digitalisering.

– Vi skal fortsatt ha gode produkter, godt design og god kvalitet i alt vi gjør. Vi har i dag elektronikkleverandører som sier at «alle produkter skal være tilkoblet internett innen 2020». Det vil si husholdningsartikler, hvitevarer og lignende, sier Riveland.

Det er store forventninger til digitalisering innenfor industrien. Riveland forklarer at man kan ta bilde av en del som har feilet og basert på bildet finne riktig reservedel, riktig leverandør og beskrivelse av hvordan denne skiftes.

ABB har systemer for å overvåke hvordan roboter og utstyr benyttes. Det som tidligere hadde referanse til antall timer i produksjon blir mer og mer overført til antall operasjoner, antall ganger en har benyttet en funksjon og hvordan denne er benyttet.

– Dette kan blant annet være hvor lenge en motor har kjørt, men også temperatur, hvilke omdreining, stopptider og starttider. Alt for å kunne forutsi vedlikehold på en best mulig måte og så effektivt som mulig.

VERDIFULLT MED LÆRLINGER

ABB har tre lærlinger, to industrimekanikere og en automatiker. I forbindelse med ABB Ability-prosjektene er lærlingene sentrale i oppbygging av automatiserte tester. De lærer alt fra å gjøre spesifikasjonene om til konkrete oppkoblingsplaner og tegninger, til utføringen av selve koblingsarbeidet og igangkjøring av testen. Lærlingene er også involvert i å lage testutstyr.

IRB 5510 er en av flere robotmodeller som ABB har.

IRB 5510 er en av flere robotmodeller som ABB har.
– Ved å lære bort ting til andre, blir man mer bevisste på verdien av egen kunnskap. Det gir en ekstra stolthet for faget man jobber med. Unge lærlinger har ofte nye tanker om hvordan å gjøre ting på en enklere måte. Vi får inn nye impulser og idéer inn i etablerte arbeidsrutiner, forteller Riveland.

ABB knytter god kontakt med opplæringskontoret og skolene ved å ha lærlinger. Det gir dem kjennskap til ABBs arbeidsplass og ABB holder seg oppdatert på læreplaner.

– Dette gir et gjensidig og godt nettverk når vi seinere har mulighet til å rekruttere nye fast ansatte innen disse fagområdene, sier Riveland.

Studenter fra UiS er også involvert i blant annet utvikling og testing av algoritmer der ABB tar i bruk metoder fra kunstig intelligens, slik som neurale nettverk, men også mer tradisjonelle algoritmer for signal og databehandling.

MANGE TEKNOLOGIBALLER I LUFTEN

ABBs Digital Lighthouse Program er et initiativ fra toppledelsen i ABB for å fremme utviklingen av produkter som nyttiggjør seg nye teknologier som blant annet kunstig intelligens, virtuell virkelighet, blokkjede og skybaserte tjenester. Målet med et «Digital Lighthouse»-prosjekt er å utvikle en førsteutgave av et nytt produkt, samt få testet dette ut hos kunde, alt i løpet av ni måneder.

– Innenfor dette programmet har ABB på Bryne fått tildelt midler for å utvikle nye produkter for robotbaselakkering. Vi kaller prosjektet vårt «Connected Atomizer». «Atomizer» er det engelske navnet som brukes om det avanserte sprøytehodet som brukes for høykvalitetslakkering innen blant annet bilindustrien, forteller systemarkitekt Øyvind Landsnes i ABB Robotics.

Øyvind har fokus på fremtidige utfordringer, systemarkitektur og prosesser.
Connected Atomizer Lighthouse-prosjektet startet 1. september 2018 og varer ut mai 2019. I løpet av denne tiden vil ABB utvikle og teste løsninger for noen utvalgte brukerscenario. Se prosjektet her.

PÅ TOPP INNEN TEKNOLOGI FOR ROBOTBASERTLAKKERING

Øyvind har fokus på fremtidige utfordringer, systemarkitektur og prosesser.

Dette prosjektet er med på å opprettholde ABBs stilling på Brynes som en av verdens ledende miljøer innen utvikling av løsninger for robotbasert lakkering.

– Det er alltid inspirerende å få være med på å utvikle nye teknologier og produkter som du vet er helt i front i verdenssammenheng. Det er bare noen ganske få andre miljøer i verden som er på samme nivå som miljøet på Bryne innen teknologi for robotbasert lakkering. Vi vet vi ligger langt fremme, men samtidig vet vi også at vi må stå på for å ikke sakke akterut. Det er en konkurranse, og vi vil gjerne være først og best innen vårt område, avslutter han.