Partner

Årdal maskinering

Vi bearbeider alle materialkvaliteter innenfor dreiing, fresing, boring og pipeboring. 95 prosent av produksjonen er oljerelatert. Vi er en moderne og innovativ bedrift med høy kvalitet på produkter og god leveringsdyktighet.