Partner

Fjordkjøkken

Fjordkjøkken AS er en næringsmiddelbedrift som produserer ferske ferdigretter for Fjordland AS, under varemerket Fjordland.  I tillegg så produseres det hermetikk og andre produkter for Nortura. Selskapet er lokalisert på Varhaug i Hå kommune.