Partner

Forum Jæren

Forum Jæren er et fyrtårn for jærsk næring, læring og kultur, og en motor for fremtidig vekst i regionen. Det 20 etasjers, 67,7 meter høye bygget åpnet 12. november 2009, og er hjem for mer enn femti bedrifter.