Partner

Jæren Sparebank

Jæren Sparebank er en alliansebank i Eika-gruppen, som er et riksdekkende samarbeid mellom 69 lokale sparebanker og OBOS. Jæren Sparebank er aktiv pådriver som tredje største bank i alliansen.