Partner

Klepp kommune

Klepp kommune har per i dag omtrent 1500 ansatte fordelt på 3 etater. Vi skal levere en rekke ulike og sammensatte tjenester av god kvalitet til kommunens innbyggere.