Partner

NAV

Arbeid og deltakelse har stor betydning for den enkeltes velferd.
NAVs viktigste samfunnsoppdrag er derfor å bidra til et velfungerende arbeidsmarked.