Partner

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest – Nærbø æ best!

Gjennom et sterkt lokalt engasjement og ved å bygge stein på stein, har Sparebanken Vest fått en solid posisjon både i bedrifts- og privatmarkedet på Jæren. Da banken i 2021 ga 11 millioner til Nærbø IL, var det det største enkeltbidraget fra Sparebanken Vests gavefond til da.

Banksjef privatmarked, Ommund Braut, sier at de legger stor vekt på å bygge gode kunderelasjoner. Det betyr både å ha brukervennlige banktjenester og ha god tid til kundene, men også å delta og bidra aktivt i lokalsamfunn og nettverk. At Sparebanken Vest i dag har godt fotfeste i landbruket samtidig som de har mange av de største jærbedriftene som kunder, viser at de har truffet godt.

Sparebanken Vest betjener hele Jæren fra kontoret på Nærbø der de for tiden er 12 ansatte. Banken har engasjert seg sterkt både i idretts- og næringslivet, og er opptatt av å bry seg både om de store og de små aktørene. Stikker du innom på Nærbø har de alltid tid til en kopp kaffi og en drøs.