Partner

Time kommune

Time kommune ligg midt på Jæren med Bryne, «Byen på Jæren», som administrasjonssenter. Om lag 2 000 arbeidstakarar i eit mangfald av yrkesgrupper der alle dreg i lag for å få ein «Trygg og framtidsretta» kommune å leva i og å bu i.