Forum Jæren er hjem for over femti bedrifter. Synergieffekten ved å ha mange bedrifter på et og samme sted er stor. Dette nyter både reklamebyrået Olsson og IT-selskapet Powel godt av, og er selve grunnen til at de valgte å ha arbeidsplassen sin her.